Andningskurser

Andningen har en central roll i våra liv. Att andas rätt leder till bättre hälsa och välbefinnande. Genom att andas rätt så förlänger vi våra liv. Vi vet idag att många sjukdomstillstånd är en direkt följd av dålig cirkulation i kroppen. Detta kan du avhjälpa genom fysisk aktivitet, men vad många inte vet är att en optimerad andning leder till långt större effekter på cirkulationen, än vad de flesta uppnår genom motion. Yoga bygger bl.a. på andningen i första hand. Men fördelarna med den österländska andningsteknik vi lär ut är att du kan öva upp dig till att slippa lägga tid på yogapass. Dessutom så kan du träna när du vill, i bilen, framför tv:n etc. Helt enkelt att du tränar dig till att bli mer harmonisk. Andningen har också en stor positiv effekt vid fysisk träning.

Genom att lära dig andningsteknik får du en bättre syreupptagning. Andningen avgör hur harmonisk du vill bli. Blodtrycket sjunker och stressnivån sänks avsevärt. Genom rätt andning kan du undvika förkylningar och luftrörsbesvär. Dessutom så minskar man plackbildning i kärlväggarna.

Boka in en kurs i andning. Antingen som en föreläsning för företaget, eller via andningskurser som privatperson hos oss. Det kan göra skillnaden till att du uppskattar ditt liv långt mer än idag!