Vad är friskvård?

En friskvårdsinvestering i företaget är en ekonomisk lönsam investering både för företaget och den anställde. Lägre sjukfrånvaro och ett attraktivare arbetsklimat är några utav fördelarna.